Od 01.01.2014 vešla v platnost nová oceň.vyhl. MFČR č. 441/2013Sb. a dále také ZOS č.340/2013Sb.

Od 1.ledna 2014 došlo ke změně terminologie, nyní se nově místo daně z převodu nemovitosti používá termín "daň z nabytí nemovitých vě". A také způsob určení základu daně, tedy

hodnoty,  ze které se daň zaplatí, je jiný. Ta se nyní nazývá "nabývací hodnota", která je určena buď z kupní ceny (sjednané), nebo takzvaná srovnávací daňové hodnoty. Pokračujeme v

seznamování s  novinkami. "Srovnávací daňová hodnota" je buď částka odpovídající 75 procentům takzvané směrné hodnoty, což je obvyklá cena nemovitosti stanovená správcem daně (na

základě údajů a informací zadaných prodávajícím/příp.nabyvatelem/ , nebo  částka odpovídající  75 procentům zjištěné ceny, tedy té podle znaleckého posudku," Nyní má tedy prodávající

možnost se rozhodnout, zda-li si nechá udělat znalecký posudek a nechá si stanovit zjištěnou cenu   prodávané nemovité věcí a nebo si nechá stanovit směrnou hodnotu prodávané věci

správcem daně.

Tedy v souhrnu:

Daň = sazba 4 % x nabývací hodnota

= nabývací hodnota je vyšší z částek

              A) sjednaná cena (dle smlouvy)

  • B) srovnávací daňová hodnota

    • 75% zjištěné hodnoty dle znaleckého posudku nebo

    • 75% směrné hodnoty dle údajů správce daně

Na webových stránkách Generálního finančního ředitelství bude během 01/2014 uveřejněna webová stránka s kalkulačkou směrné hodnoty pro předběžné stanovení této nabývací  hodnoty.

Jinak daň z nabytí nemovité věci platí stále prodávající, pokud se nedohodly strany jinak. Nabyvatel je však v pozici, kdy ručí, tj. pokud prodávající nezaplatí daň, je to na nabyvateli.

A co k daňové přiznání budete potřebovat?

1) Daňové přiznání vyplněné

2) Kupní smlouva, rozhodnutí soudu, apod. (stačí nově kopie)

3) Vyrozumění Katastru o provedení vkladu

4) Doplnit požadované údaje pro správce daně, který na základě  těchto údajů stanoví směrnou hodnotu nebo si necháte vypracovat  znalecký posudek, tj.cenu zjištěnou. Zde platí také nově,

že náklady, které  prokazatelně zaplatíte znalci, si může jako uznatelný výdaj od nabývací hodnoty odečíst.

 

 

odhadyaposudky.webnode.cz Kontakt: tel.: +420 776 26 45 05 e-mail: michal.kadavy@centrum.cz