Odhad ceny on-line

Pokud chcete provést  rychlé ocenění nemovitosti pro vaše potřeby či představu,  pošlete mně podklady k dané nemovitosti, stanovte druh ocenění (tržní či administrativní , resp. odborné vyjádření)  a já Vám provedu ocenění v pdf formátu, kterému bude předcházet má cenová nabídka. Samozřejmě ocenění bude provedeno na základě vašeho odsouhlasení mnou zaslané cenové nabídky za mé práce a stanovení termínu vyhotovení. Komunikujte přes email a nebo přes odkaz na těchto webových stránkách. Pokud potřebujete tištěnou formu posudku, dovezu Vám ji  (Praha, Náchod) či pošlu poštou (mimo Prahu a Náchod). Těším se na vaše poptávky. 

Jinak samozřejmě Vám mohu vypracovat oficiální znalecký posudek včetně kulatého razítka v tištěné podobě (ve 2 a více vyhotoveních), popřípadě odborné vyjádření či jiné výstupy podle vašeho požadavku. Klientovi vycházím vždy maximálně vstříc.

odhadyaposudky.webnode.cz Kontakt: tel.: +420 776 26 45 05 e-mail: michal.kadavy@centrum.cz