Novelizace oceňovací vyhlášky od 01.01.2016 (vyhláška č.345/2015Sb.)

Vyhláška č. 345/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. je platná od 01.01.2016 a lze si ji stáhnout na https://www.mvcr.cz a to ve sbírce zákonů.

odhadyaposudky.webnode.cz Kontakt: tel.: +420 776 26 45 05 e-mail: michal.kadavy@centrum.cz