Nová oceňovací vyhláška č.450/2012 platná od 01.01.2013

Tuto oceňovací vyhlášku lze stáhnout na https://www.mvcr.cz ve sbírce zákonů nebo na https://www.mfcr.cz v daňových specialistech, oceňování majetku . . . atd.

odhadyaposudky.webnode.cz Kontakt: tel.: +420 776 26 45 05 e-mail: michal.kadavy@centrum.cz