Mé vzdělání a praxe v oboru (ve stručnosti)

 

MNOHALETÁ PRAXE V OBORU "OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ" 

-  spolupráce se soudními znalci od roku 1995

2003 - SOUČASNOST  

-   ABSOLVOVÁNÍ MNOHA KURZŮ A ŠKOLENÍ V OBORU OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU (TRŽNÍ I ADMINISTRATIVNÍ OCEŇOVÁNÍ) 

2010             

- JMENOVÁNÍ SOUDNÍM ZNALCEM Z OBORU EKONOMIKA, ODVĚTVÍ CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ  

(na základě úspěšně absolvované zkoušky u Krajského soudu  v Hradci Králové  v roce 2010)      

2003 - SOUČASNOST 

-  ZAMĚSTNÁN U VÝZNAMNÉ STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI  V PŘÍPRAVĚ STAVEB, KDE ČERPÁM TAKÉ CENNÉ ZKUŠENOSTI V OBORU STAVEBNICTVÍ

2006             

- ZÍSKANÍ KONCESE PRO OCEŇOVÁNÍ MAJETKU PRO VĚCI NEMOVITÉ  (NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI NA ŽIVNOST.ÚŘAD)

1998 - 2005   

- ČVUT PRAHA - STAVEBNÍ FAKULTA,  OBOR EKONOMIKA A MANAGEMENT (STUDIUM 5,5 LET)

2001 - 2003   

- DVOULETÉ STUDIUM "OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ, SPŠS DUŠNÍ - FAKULTNÍ ŠKOLA UNIVERZITA KARLOVA

 

odhadyaposudky.webnode.cz Kontakt: tel.: +420 776 26 45 05 e-mail: michal.kadavy@centrum.cz