Českou republiku čeká revoluce v oceňování nemovitých věcí (od ledna 2018) a možná se dočká i nového zákona o znalcích a tlumočnících

Kromě nových předpisů pro oceňování majetku a nemovitých věcí je také odbornou  veřejností očekáván již mnoho let slibovaný zákon o znalcích a tlumočnících, který je v současné době připraven k odsouhlasení vládou. Jde o to zda-li opět nebude připomínkován a zda-li jej současná vláda stihne odsouhlasit. Již byl mnohokrát upravován a  vracen zpět k přepracování. Pokud bude odsouhlasen, bude platný s největší pravděpodobností od ledna 2018 obdobně jako revoluční  a sjednocené předpisy pro oceňování majetku. Uvidíme . . . 

odhadyaposudky.webnode.cz Kontakt: tel.: +420 776 26 45 05 e-mail: michal.kadavy@centrum.cz